Info. från styrelsen

Written by admin on . Posted in Från styrelsen

Information om Kopparfors-Bergviks Kamratförening

Från  Kopparforstiden lever en kamratförening som bildades 1958. Medlemmarna kom från skogstjänstemännen inom företaget.

Då Stora kom in och förvaltningar slogs samman ändrades namnet till Kopparfors- Bergviks Kamratförening. och omfattade skogsanställda inom gamla Kopparfors- och Bergviksområdena.

Föreningens ändamål är att samla tjänstemän inom Stora Ensos område i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen (det ursprungliga Kopparfors-Bergviksområdet)och verka för:

* Gott kamratskap och sammanhållning mellan medlemmarna.
* Vidtaga åtgärder som är till nytta för medlemmarna och företaget.
* Befrämja samarbete med företaget.
* Hålla god kontakt med pensionärer och aktiva inom föreningen.

 

Föreningen äger en stuga och arrenderar två stugor i Lövåsfjällen som uthyres året runt till i första hand föreningens medlemmar. Tider som inte är upptagna av medlemmar hyrs ut till övriga som är intresserade och då till ett högre pris än medlemmarna betalar.

 Under detsenaste året har vi avstyckat två tomter vid kamratföreningens stuga som vi sålt och därigenom fått pengar till att ansluta kommunalt vatten och avlopp till kamratföreningsstugan.  Vi har även förbättrat infarten till stugan och grusat upp parkeringar vid alla stugor. Nymålning av kamratföreningens stuga och bastun och vedboden är också på gång.

Styrelsen består f.n. av Per Mellström ordf, Jan-Erik Hybinette kassör, Stig Broberg, Kauko Hänninen och Tore Lundh. Stugkommitte är Håkan Mellström, Lennart Haga och Lars Gunnarsson.