Förtroendevalda

Madatpriod
Styrelse                 Per Mellström                                 2012 2013
Kauko Hänninen 2012 2013
Jan-Erik Hybinette 2012 2013
Erättare Tore Lund 2013 2014
Stig Broberg 2013 2014
Ordförande Per Mellström 2013 2013
Kassör Jan-Erik Hybinette 2013 2013
Revisorer Bo Eriksson 2013 2013
Hans-Eric Finn 2013 2013
Ersättare Johan Bjernulf 2013 2013
Stugfogdar                      Håkan Mellström 2013 2013
Lennart Haga 2013 2013
Lars Gunnarsson 2013 2013
Valberedning, samk. Lars Henningsson 2013 2013
Bo Eriksson 2013 2013